I ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2011 г.

   

II ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2012 г.

    

III ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2013 г.

    

 

IV ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2014 г.

     

 

V ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2015 г.

       

 

VI КРАЕВОЙ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2016 ГОДА

 

 

 

 

 

 

 

VII ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2017 г.

   

   

       

 

VIII ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2018 г.

 

          

 

                      

          

 

 

IX Краевой Паралимпийский спортивный фестиваль  2019 год